Analysen

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Ullevål sykehus, Seksjon for medisinsk immunologi,
Postboks 4956 Nydalen,
0424 Oslo,
tlf. 22 11 88 90

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

0,5 mL

Holdbarhet


Forventet svartid

Uføres vanligvis ukentlig

Analysemetode

blot

Måleområde


Interferenser


Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om autoimmun hepatitt (AIH). Testen påviser antistoffer mot et unikt enzym transfer RNA syntase (SEPSECS tRNA syntase ) som katalyserer siste trinn i dannelse av aminosyre selenocystein (1).

Referanseområde


Tolkning

Antistoffet har ikke veldig høy sensitivitet og er kun positiv mellom 10-30% av AIH tilfellene. Anti-SLA har høy spesifisitet for AIH pasienter og pediatriske AIH pasienter. Det er sjelden positiv ved kronisk HCV (1).
Kan forekomme både ved type 1 og type 2 AIH, men ses av og til også ved overlapp syndromer. Anti-SLA er sjelden positiv alene og gir ofte utslag sammen med ANA, autoantistoffer mot glatt muskulatur (Anti-SMA) og mot liver-kidney mikrosomal antigen (anti – LKM1).
Pga av høy spesifisitet er analysen inkludert i diagnostiske algoritmer for disse pasientene som er negative for alle andre AIH - assosierte antistoffer, men fortsatt høy mistanke for AIH. Positive funn korrelerer med alvorlig forløp av sykdommen og dårlig utgang (2).
Anti-SLA er mer vanlig hos barna med begge typer AIH.

VKa (analytisk variasjon)


Referanser

  1. Mackay IR. Autoimmune hepatitis: From the clinic to the diagnostics laboratory. Labmedicine, april 2010. Volume 42, Nr. 4
  2. Liberal R, Grant ChR, Mieli-Vergan G,Vergani D. Autoimmune hepatitis: A comprehensive review. Journal of Autoimmunity, 2013, Volume 41, 126 – 139.