Analysen

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Ullevål sykehus,
Seksjon for medisinsk immunologi,
Postboks 4956 Nydalen,
0424 Oslo,
tlf. 22 11 88 90

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

0,5 mL

Holdbarhet


Forventet svartid

Utføres vanligvis 2 dager pr uke

Analysemetode

Indirekte immunfluorescene, Line Immunoassay, blot Screening gjøres med indirekte immunfluorescens, konfirmasjon med blot

Måleområde


Interferenser


Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om autoimmun hepatitt (AIH type 2). Antistoffene vil sammen med klinisk vurdering av pasienten kunne differensiere mellom autoimmun hepatitt AIH type 1 og AIH type 2. Testen påviser antistoffer mot liver-kidney mikrosomal antigen (anti -LKM1).
Liver-kidney mikrosomal antigen 1 er en isoform av cytochrom oxidase P450 enzym familie (isoform CYP2D6) som er et medikament -metaboliserende enzym i lever i endoplasmatisk retikulum. CYP2D6 finnes også på membranen av hepatocyttene (2).

Referanseområde


Tolkning

Anti-LKM1 er assosiert med autoimmun hepatitt type 2 (AIH 2). Anti-LKM1 kan forekomme sammen med det andre antistoffet som heter anti-liver cytosol anti-LC1 antistoff og sjelden sammen med ANA og/el. anti-glatt muskulatur (anti-SMA) antistoff. Anti-LKM1 alene eller med anti-LC1 er hoved diagnostisk markør for AIH 2 (1).
Ved debuten er anti-LKM1 / og el. anti-LC1 positive hos opp mot 90 % av alle AIH 2 pasienter. Hos 85 % av pasientene er anti-LKM1 antistoffet det eneste antistoff som er positiv. Anti-LKM1 antistoffer har blitt funnet med lav titer hos ca. 5 % av pasientene med kronisk HCV og hos 25 % av pasienten med halothane indusert hepatitt og graft vers. host sykdom (2).
Titer på anti-LKM11 korrelerer signifikant med sykdomsaktiviteten (hvis man måler ASAT/ALAT) og kan predikere i noen grad alvorligheten av lever betennelse. Oppfølging av antistoffene kan være brukbar i pediatriske pasienter, fordi negativ sero- konversjon eller fort nedgang i anti-LKM1 serum nivå kan antyde en bra respons på behandlingen (3).

VKa (analytisk variasjon)


Referanser

  1. Liberal R, Grant ChR, Mieli-Vergan G,Vergani D. Autoimmune hepatitis: A comprehensive review. Journal of Autoimmunity, 2013, Volume 41, 126 – 139.
  2. Johanet C, Ballot E. Autoantibodies in autoimmune hepatitis: Anti-liver kidney microsome type 1 (anti-LKM1) and anti-liver cytosol type 1 (anti-LC1) antibodies. Clin Res Hepatol Gastroenterol (2013).
  3. Mackay IR. Autoimmune hepatitis: From the clinic to the diagnostics laboratory. Labmedicine, april 2010. Volume 42, Nr. 4