Analysen

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,
Ullevål sykehus, Seksjon for medisinsk immunologi,
Postboks 4956 Nydalen,
0424 Oslo,
tlf. 22 11 88 90

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

0,5 mL

Holdbarhet


Forventet svartid

Utføres vanligvis 1 gang i uke

Analysemetode

Blot

Måleområde


Interferenser


Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om autoimmun hepatitt (AIH type 2). Antistoffene vil sammen med klinisk vurdering av pasienten kunne differensiere mellom autoimmun hepatitt AIH type 1 og AIH type 2. Kan også sees ved autoimmun cholangitt.
Testen påviser antistoffer mot et enzym som heter formiminotransferase cyclodeaminase (FTCD), et lever spesifikk 58kDa metabolisk enzym som er involvert I folsyre metabolisme. Enzymet uttrykkes av hepatocytter på 2 forkjellige lokalisasjoner: fri form i cytosol og bundet med Goldgi membranen (2).

Referanseområde


Tolkning

Anti-LC1 er assosiert med autoimmun hepatitt type 2 (AIH 2). Forekomsten blant AIH 2 pasientene er mellom 30 % – 70 %. Anti-LC1 er sjelden positive også hos barn med type 1 AIH. Vanligvis kommer antistoffet sammen med antistoffer mot liver-kidney mikrosomal antigen (anti -LKM1), men i 10 % av tilfellene er anti-LC1 det eneste antistoffet som er positiv (1).
Noen hoved karakteristika for anti-LC1 er at det ble funnet høy forekomst av lever svikt på diagnose tidspunktet og relativt lav forekomst av andre autoimmune sykdommer. Tilstedeværelse og titer av Anti-LC1 korrelerer med sykdommens aktivitet og representerer potensial brukbar markør for residual lever betennelse ved AIH type 2 (2).
Histologisk funn av anti-LC1 positive pasienter viser mer alvorlig vev skade sammenliknet med de som har anti-LKM1. Anti-LC1 kan tyde på mer aggressiv forløp hos yngre pasienter og tilbakefall i andre aldersgrupper (3).
Anti-LC1 kan gi orientering om graden av lever betennelse og eventuelt noe om respons på behandlingen. Oppfølging av antistoffene kan være av bra praktisk betydning blant pediatriske pasienter. Negativ sero - konversjon eller hurtig nedgang av serum nivået kan indikere bra respons på behandling (2,3).

VKa (analytisk variasjon)


Referanser

  1. Liberal R, Grant ChR, Mieli-Vergan G,Vergani D. Autoimmune hepatitis: A comprehensive review. Journal of Autoimmunity, 2013, Volume 41, 126 – 139.
  2. Johanet C, Ballot E. Autoantibodies in autoimmune hepatitis: Anti-liver kidney microsome type 1 (anti-LKM1) and anti-liver cytosol type 1 (anti-LC1) antibodies. Clin Res Hepatol Gastroenterol (2013).
  3. Mackay IR. Autoimmune hepatitis: From the clinic to the diagnostics laboratory. Labmedicine, april 2010. Volume 42, Nr. 4