Analysen

Analyseres ved

Klinisk kjemisk avdeling, Ullevål sykehus, 0407 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

2 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

Oppbevares i romtemperatur

Spesielle forholdsregler