Analysen

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-heparin plasma
Spinalvæske
Urin

Prøvemengde

Plasma/ spinalvæske: 1 mL
Urin: 10 mL morgenurin

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres og fryses, sendes frosset

Spesielle forholdsregler

Kliniske opplysninger må alltid fylles ut.
Ved analyse i spinalvæske, ta alltid plasmaprøve samtidig