Analysen

Analyseres ved

Klinisk kjemisk avdeling, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

EDTA-blod

Annet

Link