Analysen

Analyseres ved

Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus, Hormonlaboratoriet, Pb 4959 Nydalen, 0424 Oslo,
tlf: 22 89 47 08

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-plasma (sendes frosset)

Prøvemengde

2,25 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Tas på avkjølte EDTA-glass og settes på isvann umiddelbart etter prøvetaking. 
Sentrifugeres så snart som mulig og innen 30 min etter prøvetaking i kjølesentrifuge. Serum overføres til plastrør etter sentrifugering og fryses umiddelbart.

Se også: Oslo universitetssykehus, Laboratorietjenester

Transport

Sendes frosset fra Laboratoriemedisin, Tromsø 1 gang pr. uke, fortrinnsvis onsdager