Analysen

Analyseres ved

Nevro-revma lab. Haukeland sykehus, 
5021 Bergen

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

2 ml

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

 

Spesielle forholdsregler