Analysen

Analyseres ved

Medix Clinical Laboratory, Knektbrogrenden 1, 02630 ESBO, Finland
NB: Dersom ACE i spinalvæske rekvireres i kombinasjon med Beta-2-mikroglobulin i spinalvæske skal begge sendes til Kem.Lab, Proteinseksjonen, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1 ml

Prøvemateriale

Spinalvæske

Prøvebehandling

Spinalvæske til Finland må ankomme innen 1 uke etter prøvetaking, ellers må den sendes frosset.
Spinalvæske til Karolinska skal fryses og sendes frosset.

Spesielle forholdsregler

Pasienten bør ikke ha spist de siste timene før prøvetaking