Analysen

Alternativ navn

Tioguaninsyre

Analyseres ved

Avdeling for medisinsk biokjemi, Farmakologisk seksjon, Rikshospitalet,
0027 Oslo tlf. 23071005

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

1,5 ml
Barn: minimum 1 ml

Prøvemateriale

Na-heparin fullblod

Prøvebehandling

Skal ikke sentrifugeres

Spesielle forholdsregler

Sendes i romtemperatur, bør ikke tas på fredager. Oppbevares over helgen i kjøleskap.

Klinisk

Referanser