Aktuelt:

  • Kryoglobuliner: Nye prøvetakningsrutiner

    F.o.m. 14.juni 2019 innfører Laboratoriemedisin nye prøvetakingsrutiner for S-Kryoglobulin. Fra samme dato opphører tilbud om undersøkelse av kryoprecipitat på positive prøver. Se oppdatert analyseinformasjon i laboratoriehåndboken. Analysen vil nå også være tilgjengelig for elektronisk rekvirering hos primærhelsetjenesten.

  • Salmonella serologi

    Analyse av Salmonella-antistoffer avvikles hos underleverandøren vår, NLSH Bodø. Denne analysen er dermed ikke lengre tilgjengelig i Norge. Analysen har hovedindikasjon reaktiv artritt som følge av intestinal Salmonella-infeksjon og avvikles pga. lav positiv prediktiv verdi i lav-prevalenssettingen som vi har i Norge.

  • Forsinkelser i prøveforsendelser

    På grunn av den pågående streiken i SAS, vil man måtte påregne forlenget leveringstid på ekspress over natt med Posten/Bring. Det samme gjelder for Jetpak, som også er avhengig av SAS, da Norwegian ikke tillater biologisk materiale.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018