Aktuelt:

  • Pankreasamylase erstatter amylase

    Fra 25. oktober vil Laboratoriemedisin i Tromsø utføre analysen pankreasamylase (amylase, pankreas). Da vil (total)-amylase fjernes på analysetilbudet.

  • Tromboseutredning:

    Fra 15.9.21 endres navn på analysepakkene for tromboseutredning.De nye pakkene vil hete "Arvelig trombosetendens" og "Gjennomgått trombose"

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018