Aktuelt:

  • Rekvisisjon til rusmiddelanalyser

    Siste versjon av alle rekvisisjoner skal brukes. For rusmiddelanalyser i urin, opplever vi at det brukes mange ulike versjoner og gamle kopier av rekvisisjoner hvor opplysningene ikke alltid er riktige.

  • Oppdatering av gamle svar på syfilis-serologi

    På grunn av en datateknisk feil er svar på syfilis totalantistoff analysert ved referanselaboratoriet ved Ullevål sykehus ikke gått ut til våre rekvirenter. Dette gjelder prøver tatt fra 2016 til dags dato. Feilen rettes nå opp og det medfører at det vil komme en del svar på denne analysen i DIPS til signering. Analysen er en del av en analysepakke for syfilis-serologi og svar med medisinsk vurdering/tolkning er gått ut tidligere med de øvrige analysene i pakken, slik at dette ikke innebærer noen ytterligere oppfølging av de aktuelle pasientene fra rekvirentens side. Det er imidlertid nødvending å sende svarene ut slik at komplett svar ligger tilgjengelig i DIPS. Ta eventuelt kontakt med laboratoriet ved spørsmål rundt dette.

  • Endringer HbA1c f.o.m. 01.10.2018

    Ny måleenhet (mmol/mol) trer i kraft nasjonalt, og ny målemetode (kapillærelektroforese) ved Laboratoriemedisin Tromsø. Det er stor forskjell i absolutt tallverdi mellom ny og gammel måleenhet.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018