Aktuelt:

  • Tromboseutredning:

    Fra 15.9.21 endres navn på analysepakkene for tromboseutredning.De nye pakkene vil hete "Arvelig trombosetendens" og "Gjennomgått trombose"

  • Kiral analyse av amfetamin i urin

    Fra 19. august 2021 tilbyr Laboratoriemedisin kiral analyse av amfetamin i urin. Analysen er aktuell ved oppfølging av pasienter som behandles med amfetaminholdige preparater for å skille mellom medisinsk og illegal bruk av amfetamin.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018