Aktuelt:

  • Kvalitative rusmiddelanalyser i serum avvikles

    Fra 1. mai 2021 vil det ikke lengre være mulig å rekvirere kvalitative rusmiddelanalyser (utgitt som påvist/ ikke påvist) i serum ved fagområdet Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin. Kvalitative analyser av rusmidler i serum er sjeldent indisert ved oppfølging av ruslidelser, da disse som regel har betydelig kortere påvisningstid i blod enn i urin. Samtlige av rusmiddelanalysene i serum som nå avvikles vil fortsatt være tilgjengelig for rekvirering i urin.

  • NYTT om utredning av peanøtt allergi

    Fra og med 03.05.2021 innfører Laboratoriemedisin UNN Tromsø, reflekstesting for sIgE mot peanøtt allergene komponenter (Ara h1, 2, 3, 6, 8) ved positive utslag på sIgE peanøtt (F13). Dersom rekvirenten ikke ønsker at vi går videre med refleksanalyseringen, må dette oppgis.

  • Informasjon til våre rekvirenter angående sars-coronavirus-2 (covid-19)-serologi

    Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har etablert to serologiske analyser for sars-CoV-2 (viruset som forårsaker covid-19). En av testene påviser IgG mot viralt S-protein (tilstede både etter infeksjon og vaksinasjon). Den andre påviser antistoff mot viralt N-protein (tilstede i noen mdr. etter infeksjon). Begge tester utføres på samtlige prøver.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018