• Endringer HbA1c f.o.m. 01.10.2018

    Ny måleenhet (mmol/mol) trer i kraft nasjonalt, og ny målemetode (kapillærelektroforese) ved Laboratoriemedisin Tromsø. Det er stor forskjell i absolutt tallverdi mellom ny og gammel måleenhet.

  • Kalium

    Nye holdbarhetsstudier viser at kalium er holdbart på serum med gel i 4 døgn. Så fremt prøvematerialet ankommer tidsnok til laboratoriet er det ikke lenger nødvendig å avpipettere kalium. Dersom bilirubin er bestilt i tillegg, lysbeskyttes gelglasset med folie.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018