Analysen

Agens/analyser

Rotavirus
Calicivirus (norovirus og sapovirus)
Adenovirus

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN,
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet, tlf: 776 27534 for PCR-resultater
Fæceslab, Bakterologi og Medieproduksjon, tlf 27038 for hurtigtest-resultater

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fæces uten tilsetning (ev. oppkast)
Alternativt rektalpinne hvis fæcesprøve ikke er mulig

Prøvetakning og prøvebehandling

1-2 ml fæces, eller minst to fulle skjeer (som medfølger i prøveglasset). Oppbevaring: + 4 °C.
Ved akutt sykdom bør prøven tas så tidlig som mulig i forløpet, helst innen 2 dager, og ikke senere enn 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres 2 ganger i uka, svartid ca. 3 døgn
Hurtigtester utføres daglig, svartid samme dag.

Analysemetode

Metode basert på molekylærbiologisk diagnostikk, real-time PCR (rotavirus, norovirus, sapovirus og adenovirus)
Immunkromatografi (rotavirus og adenovirus)
Ved endelig utsvaring vektlegges PCR pga bedre testegenskaper.

Klinisk

Indikasjoner

Oppkast, endring i avføringsfrekvens og -konsistens (diaré).
Rotavirus: Viktig årsak til gastroenteritt hos barn, eldre og immunsupprimerte. Inkubasjonstid 1-2 dager, smittsomt i 4-7 dager etter sykdomsdebut.
Calicivirus (noro-og sapovirus) er mer smittsomt og har t inkubasjonstid 12-48 timer. Særlig aktuelt ved utbrudd.
Adenovirus: inkubasjonstid 7-10 dager. Kan gi alvorlig sykdom hos immunsupprimerte.
I tillegg til den norske Smittevernhåndboka vises det til Folkhälsomyndigheten i Sverige.

Tolkning

Våre analyser påviser noen av de viktigste virus som forårsaker gastroenteritt. Ved negativt resultat kan det skyldes andre virus, blant annet astrovirus. Påvisning av astrovirus utføres ikke rutinemessig, men på spesiell indikasjon kan prøven sendes annet laboratorium. Negativt svar kan også skyldes at prøven er tatt for sent i sykdomsforløpet.
Adenovirus gastroenteritt forårsakes oftest av serotype 40 og 41. Vår PCR skiller imidlertid ikke mellom de ulike serotyper. Serotyper som gir luftvegsinfeksjon, kan skilles ut i avføring over lengre tid. Funn av adenovirus må derfor tolkes i en klinisk sammenheng.