Analysen

Agens/analyser

Varicella zoster Fast Real Time PCR

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 69058

Prøvebehandling

Prøvemateriale

- Puss- eller sårprøve på UTM-RT Transportmedium
- Spinalvæske: (minimum 0,5ml)

Prøvebehandling


UTM-RT Transportmedium (Copan)
Spinalvæske på steril container
NB! Oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. Prøven skal ikke fryses!

Analysemetode

PCR (utføres daglig, utenom helgedager)

Klinisk

Indikasjoner

Påvisning av Varicella zoster virus (VZV) DNA er aktuelt ved mistanke om akutt encefalitt i forbindelse med Varicella, akutt encefalitt ved Herpes zoster og polyradikulitt i forløpet av Herpes zoster.
I tillegg er påvisning aktuelt ved mistanke om Varicella (vannkopper) og Herpes zoster (helvetesild, belterosen). Primærinfeksjon med Varicella oppstår som oftest hos barn og kjennetegnes ved smerte og vesikulært utslett.
Reaktivering forekommer som regel hos voksne i form av helvetesild. Påvisning av VZV DNA er mest aktuelt hos personer med nedsatt immunforsvar (p.g.a. terapi eller genetisk defekt) og hos eldre personer, men også hos nyfødte som har blitt eksponert for smitte. For disse gruppene kan en VZV infeksjon være/ utgjøre en betydelig risiko.

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/INKONKLUSIV