Analysen

Agens/analyser

Mycobacterium tuberculosis kompleks /real time PCR.

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. TB-lab tlf. 776 27019

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Flytende respiratoriske prøver, inkludert ekspektorat, indusert sputum og bronkial alveolær lavage (BAL).

Andre prøver som urin, vev, abscessinnhold, leddvæske, pleuravæske, biopsi/ vev, puss, ventrikkel aspirat og sterile væsker utføres som ikke-akkreditert analyse.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven skal tas i sterile beholdere, uten tilsetning av konserveringsmiddel (sprit eller formalin).

Ikke la prøven stå i sollys fordi mykobakterier kan dø under UV- stråler.

Etter prøvetaking skal prøven sendes snarest mulig til analyse. Prøvene skal sendes fortløpende og skal ikke samles opp.

Prøven settes i kjøleskap i +4 °C hvis den ikke kan pakkes og sendes umiddelbart etter prøvetakingen.

Prøver må transporteres i henhold til nasjonalt, regionalt og lokalt regelverk for transport av biologisk materiale.

Ekspektorat: Prøve tas fra det første oppspyttet om morgenen, og før det første måltidet. Pasienten må instrueres i å hoste opp fra brystet (helst 5–10 ml). For å få dette til kan det hjelpe å puste dypt inn flere ganger, deretter hoste opp og spytte direkte i prøveglasset. Kanten på prøveglasset bør holdes under underleppen slik at utsiden av glasset ikke tilsøles.

Det bør tas minst tre prøver: én prøve hver dag på tre påfølgende dager. Det er nødvendig å forklare pasienten at munnspytt ikke kan brukes, men at det er nødvendig å få opp materiale fra nedre luftveier.

Indusert sputum: Inhalasjon av 3 % sterilt hypertont saltvann ved hjelp av et forstøverapparat kan ofte få pasienten til å produsere ekspektorat.

BAL:etter installasjon av fysiologisk saltvann gjennom bronkoskop. Minst 5 ml væske oppsamles i steril beholder.

Ventrikkelskyllevæske: Det bør tas tre prøver: én prøve hver dag på tre påfølgende dager. Prøven skal tas rett etter oppvåkning om morgenen, minst åtte timer etter siste måltid.
1. Nasogastrisk sonde plasseres. Klinisk/auskultatorisk plasseringskontroll.
2.Mageinnholdet aspireres i en 50 ml sprøyte og overføres til en steril beholder.
3. 50–75 ml sterilt vann (ikke saltvann) settes ned på sonden, hvoretter det påny aspireres. Dette aspiratet tilsettes det første.

Må leveres INNEN 1 time!!! Ring og avtal med TB-lab. Hvis dette ikke er mulig, anbefales nøytralisering av oppsamlet væske med Natriumbikarbonat 0,5 mmol/ml til pH 7 (urinstix).

Morgenurin: Midtstråleprøve oppsamles i steril prøvebeholder (minst 20 ml).

Utskraping, aspirat, flytende materiale, puss eller biopsi: Dersom lang transport kan det tilsettes noen dråper saltvann for å hindre uttørking. Bruk minst mulig saltvann for å unngå saltvannstoksisitet.

Spinalvæske: Spinalvæske samles aseptisk i en steril prøvebeholder eller i sprøyte som lukkes med egen propp (må ikke innsendes med påsatt kanyle). Fordi antall bakterier kan være lavt og ujevnt fordelt vil analyse av et stort prøvevolum (minst 2-3 ml spinalvæske) øke sjansen for å påvise mykobakterier.

Transport

Etter prøvetaking skal prøven sendes snarest mulig til analyse. Prøvene skal sendes fortløpende og skal ikke samles opp.
Prøven settes i kjøleskap i +4 °C hvis den ikke kan pakkes og sendes umiddelbart etter prøvetakingen.
Prøver må transporteres i henhold til nasjonalt, regionalt og lokalt regelverk for transport av biologisk materiale.

Forventet svartid

10 dager.

Analysemetode

Mycobacterium tuberculosis kompleks real time PCR (Utføres en gang per uke).

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om tuberkulose. Tilleggsundersøkelse til mykobakterie dyrkning.

Tolkning

Positiv: Deteksjon av Mycobacterium tuberculosis kompleks DNA. Kan også detektere ikke-viable bakterier.

Negativ: Utelukker ikke infeksjon med Mycobacterium tuberculosis kompleks.

Testen er uegnet til å vurdere grad av smittsomhet, og kan også være positiv i lang tid etter vellykket behandling.

Merknader

Ved tuberkuloseutredning utfører vi PCR minst en gang per pasient. PCR erstatter IKKE mykobakteriedyrkning. PCR skal kunne gi en raskere svar enn dyrkning. Hver pasient som utredes for aktiv lungetuberkulose skal ha minst én luftveisprøve til PCR.

Analysen kan ikke skille mellom levende og døde tuberkulosebakterier.

PCR utføres ikke på pinneprøver (eSwab). PCR på fæcesprøver utføres ikke ved AMS, men kan eventuelt sendes til laboratorium i Sverige.