Analysen

Agens/analyser

BKV og JCV analyseres vha Real Time PCR med probeteknologi. Benytter Applied Biosystem 7500

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 69058

Prøvebehandling

Prøvemateriale

BKV: ≥ 0.5 ml urin, plasma (og serum).
JCV: minimum 1,5 ml spinalvæske, (plasma, serum og urin.)

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sendes fersk med kjøleelement/is eller frossen med kjøleelement/is. Unngå å sende på fredager.

Analysemetode

PCR kjøres ukentlig.

Klinisk

Indikasjoner

BKV: BKV-nefropati hos nyretransplanterte og hemorhagisk cystitt hos beinmargstransplanterte. I sjeldne tilfeller kan BKV gi sykdom hos andre immunsupprimerte.
JCV: Progressive multifokal leukoencefalopati (PML): pasienter med cellulær immunsvikt som AIDS, kronisk lymfatisk leukemi eller non-Hodgkins lymfom. Pasienter som behandles med MabThera (Rituximab) og har symptomer på PML.

Tolkning

Nyretransplanterte/Beinmargstransplanterte:
Negativ prøve: Negativ
Positiv prøve: Angis som x10kopier/L.

Tilleggskommentar for positive BKV hos nyretransplanterte:
Ved >/= 107 x 103 kopier/L BKV i urin anbefales real-time PCR på plasma. Hvis plasma er negativ anbefales nye prøver innen 4 uker. Hvis >10000 x103 kopier/L i plasma i mer enn 3 uker er diagnosen presumptiv BKV-nefropati (Hirsch et al., 2005; Transplantation 79, 1277-1286).

Spinalvæske: Hvis positiv for JCV er diagnosen laboratorie bekreftet PML (Cinque et al., 2003, Neurovirol 9 Suppl 1:88-92).