Analysen

Agens/analyser

Serumprøven blir først undersøkt på EBNA-IgG og dersom positivt analyseresultat, vil dette svares ut med følgende kommentar: «Tidligere gjennomgått infeksjon»

Dersom EBNA-IgG blir negativ, vil prøven automatisk bli undersøkt på EBV VCA-IgG og EBV VCA-IgM

Ved påvist EBV-IgM vil det bli undersøkt på heterofile antistoff.

 

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27021

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Serum  0,5 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres og sendes til laboratoriet. Etter sentrifugering kan prøven oppbevares 14 dager i kjøleskap.

Forventet svartid

1 - 3 dager. 

Analysemetode

EBV EBNA-1 IgG, EBV VCA IgG og EBV VCA IgM blir undersøkt med Immunkjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse (CMIA).

Heterofile antistoffer blir undersøkt med Clearview

Klinisk

Indikasjoner

Infeksiøs mononucleose, feber av ukjent årsak (barn), faryngitt med tonsilitt, forstørrede lymfeglandler, milt og lever, hepatitt, meningoencefalitt og Guillain-Barre sykdom.

Immunstatusen hos transplantatdonorer og –mottakere og ved planlagt immunmodulerende behandling.

Tolkning

NEGATIV/ POSITIV/ GRENSEVERDI