Analysen

Agens/analyser

Cytomegalovirus IgG og IgM.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Preanalytisk, infeksjonsserologisk og molekylærbiologisk enhet
Tlf. 776 27021/28146

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sentrifugeres og sendes til laboratoriet

Analysemetode

EIA (utføres daglig, utenom helgedager, positive funn på IgM må bekreftes med ny EIA-test som utføres ukentlig)

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om aktuell primærinfeksjon, særlig hos gravide. Vurdering av immunstatus, særlig før transplantasjon og immunsupprimerende behandling.

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/GRENSEVERDI