Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum uten gel

Prøvemengde

0,5 ml

Prøvebehandling

Avpipetteres og fryses i eget stativ i fryseskap på PAS
Det tas 0-prøve før injeksjon og belastningsprøve på dag 2

Blodprøvene må taes på en slik måte at de ikke kontamineres med injeksjonsvæsken. (den venøse adgangen som ble brukt under injisering av Omnipaque må ikke brukes!)

Spesielle forholdsregler

Inntil videre skal den kun rekvireres av Nyremedisinsk avdeling.

Annet

Fagområdet

Fagområde muskelbiokjemi og mutasjonsanalyser