• Ved spørsmål angående prøvesvar: 776 26 718.
  • Ved spørsmål angående russcreening: 776 26 286.
  • Ved spørsmål angående spesifikke farmakologiske analyser: 958 20 652.
  • Ved medisinskfaglige spørsmål angående klinisk farmakologi: 900 89 304.
    Telefonen bemannes av farmakolog mandag-fredag kl. 09-15.