Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Ett glass ThinPrep pap test med tilsatt fikseringsvæske PreservCyt Solution.

Prøvemateriale

Resultatet er avhengig av at cellematerialet er tilstrekkelig og tatt fra transformasjonssonen.
Prosedyren for prøvetaking med cervixbørste (følges nøye)
Se også Limorhalsprogrammets hjemmeside.
Se lenke til Hologic's hjemmeside video om prøvetaking:
http://www.cytologystuff.com/watch/specimen_collection_video-youtube.htm
Eller se www.noklus.no (Laboratorieperm 3.03).

Merking av prøveglass

Glasset skal være merket med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer.

Rekvisisjon

Prøver til cytologisk undersøkelse rekvireres på skjema merket Cytologi.
Alle rekvisisjoner skal være tydelig påført:

  • Pasientens navn
  • Adresse
  • Fødselsnummer (11 siffer)
  • Rekvirent og rekvirentkode
  • Prøvetakingstidspunkt.
  • Kliniske opplysninger må påføres rekvisisjonen i tillegg til avkrysninger.

Oppbevaring

I romtemperatur.

Transport

Legges forsendelseshylser i konvolutt sammen med utfylt remisse.

Sendes i konvolutt med påskrevet adresse til UNN.
Hvis forsendelseskonvolutt fra UNN benyttes, vennligst merk av for Patologi

Klinisk

Indikasjoner

Forebyggende undersøkelse mot livmorhalskreft.

Tolkning

Normal, premalign eller malign tilstand.

Referanser

The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology, Solomon, Nayar, 2004

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, Kreftregisteret.no

Annet

Fagområdet

Cytologisk seksjon.