Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Immunologi og blodbank

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum uten gel

Prøvemengde

10 mL NB! Ta 4 store glass uten tilsetninger

Prøvebehandling

Prøven/glassene oppbevares varmt (ca 37°C) helt til blodet er koagulert. Blodet koagulere ved 37°C i 30 min. Sentrifuger deretter prøven og overfør serum til to nye spissrør/glass umiddelbart, 5 ml serum i hvert glass.
Oppbevares kjølig.

Klinisk

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Testen er positiv ved massiv tilstedeværelse av sirkulerende immunkomplekser. I praksis ses positiv test ved SLE og beslektede sykdommer. Falsk negativ reaksjon kan forekomme dersom prøven ikke er tatt på riktig måte. Testen er meget ufølsom, men mer spesifikk for immunkomplekssykdom (SLE).