Retningslinjer for  prøvetaking av prøver til histologisk undersøkelse

CNS
 

Endocrine organGastrointestinal tractus 

Gyn
 

Hjerte - karHud:Luftveier - Pleura
Lymfoide organ


Mamma:Mannlige genitaliaMuskel - skjelettNyre - urinveier


 

Øre - nese - hals


Øye