Analysen

Analyseres ved

Norsk Analysesenter, Stasjonsvn. 44, 1361 Billingstad

Prøvebehandling

Spesielle forholdsregler

Tid og pris må avtales av rekvirent på forhånd. Analysen er dyr, og dekkes ikke av trygdekassen